Tuotteistaminen

Tuotteistaminen on perimmiltään palvelutuotteen vetovoimaisuuden kasvattamista ja asiakkaan ostamisen helpottamista. Tuotteistaminen ei tänä päivänä ole yritykselle pelkästään mahdollisuus, vaan se alkaa olemaan ennemminkin välttämättömyys. Autamme kiteyttämään ja määrittelemään palveluotteesi rationaaliset ja emotionaaliset tekijät muotoon, joka tarjoaa vahvat syyt valita ratkaisusi kilpailijoiden tarjonnan sijaan.

Tuotteistaminen kannattaa

Maailma on täynnä toinen toistaan parempia tuotteita ja asiantuntijapalveluita. Liian usein idealtaan ja ominaisuuksiltaan erinomaisetkaan palvelut eivät saavuta kaupallista menestystä, vaan potin korjaa joku keskinkertaisempi ratkaisu.

Mitä paremmin palvelutuotteesi on tuotteistettu, sitä enemmän asiakkaat löytävät erottuvia, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä syitä hankkia ratkaisu sinulta kilpailevien ratkaisuiden sijaan. Taidokkaasti tehty palvelun tuotteistaminen kannattaa, sillä se on perusta:

 1. PALVELUN MARKKINOINNIN ja MYYNNIN tehostamiselle (lisää tuottoja),
 2. PALVELUN TUOTTAMISEN tehostamiselle (mahdollistaa tasaisen laadun, pienentää kustannuksia)
 3. SISÄISEN TIEDONJAON ja YHTEISTYÖN tehostamiselle (mahdollistaa tasaisen laadun, pienentää kustannuksia)
 4. PALVELUN JATKOKEHITTÄMISELLE (mahdollistaa, että palvelu on kilpailuetuinen myös tulevaisuudessa)

Tuotteistuspalvelumme kiteytetysti

Seita Consultingin tavoite on olla paras aineetonta pääomaa tarjoavien B2B-toimialojen palvelutuotteistaja. Ict-palveluiden tuotteistaminen on erikoisosaamistamme. Alkuun pääsette jo muutaman tuhannen euron investoinnilla.

Seitan tuotteistuspalvelu 1:
Tuotteistus workshop

Tuotteistaminen koetaan haastavaksi, yrityksillä on iso kynnys hypätä isompaan tuotteistusprojektiin. Seita Consulting tarjoaa nyt kustannustehokkaan tavan tutustua tuotteistamisen maailmaan, ja päästä oikeaoppisesti alkuun oman palvelutuotteen tuotteistamisessa.

Tuotteistus workshop on hyvin esivalmisteltu puolen päivän mittainen tapahtuma yrityksen avainhenkilöille.

Workshopilla on kaksi keskeistä tavoitetta:

 • Tutustuttaa tuotteistamisen vaateisiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin
 • Päästä alkuun omassa palvelutuotteistuksessanne. Workshopissa löydetään konkreettisia palvelutuotettanne vahvistavia ja terävöittäviä ideoita. Tavoitteeksi voidaan ottaa palvelutuotteen elämäntehtävän, position tai vaikkapa kilpailuetujen ideointi.

Workshoppiin valmistaudutaan huolellisesti avainhenkilöhaastatteluin ja asiakkaan materiaaleihin tutustumalla. Workshopissa löydetyistä ideoista ja tehdyistä päätöksistä tehdään kirjallinen yhteenveto.

Projektia on laajennettavissa eri tavoin. Tyypillisesti se luo erinomaisen perustan lähteä tekemään kokonaisvaltaisempaa palvelutuotteistusta.

Seita tuotteistuspalvelu 2:
Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen

Projektissa käsitellään tehokkaasti ja käytännönläheisesti kaikkia niitä keinoja, joilla palvelutuotteenne vetovoimaisuutta saadaan lisättyä ja kaupallisia menestysmahdollisuuksia parannettua.

Projektissa kiteytetään vastaukset seuraaviin keskeisiin asioihin:

 • Mikä on tuotteesi ELÄMÄNTEHTÄVÄ? Elämäntehtävä on kiteytys arvokkaimmasta asiasta, jonka palvelutuotteesi asiakkaalleen lupaa.
 • Mitkä ovat tuotteesi asiakkaalle tuottamat ja kilpailijoista erottelevat keskeiset KILPAILUEDUT ja HYÖDYT?
 • Miten löydämme tuotteesi erottuvan POSITION kilpailevien ratkaisuiden viidakossa?
 • Minkälaista EMOTIONAALISUUTTA ja TARINAA tuotteeseen on ladattavissa? Mikään pelkistä rationaalisista ominaisuuksista koostuva ei ole mielenkiintoista, ei edes B2B liiketoiminnassa.
 • Millä tavalla tuotteen nimeä kannattaa mahdollisesti kehittää?
 • Miten palvelun OSTAMINEN ON TEHTÄVISSÄ ASIAKKAALLE MAHDOLLISIMMAN HELPOKSI?
 • Millä tavalla pystymme kumoamaan tuotteesi ostamiseen liittyvät mahdolliset RISKITEKIJÄT?
 • Millä tavalla tuotteen hinnoittelua kannattaa mahdollisesti kehittää?

Tällaisten asioiden määrittely ei ole helppoa, mutta Seita Consultingin kokemuksella, analyyttisillä menetelmillä ja käytännönläheisellä työskentelytavalla palvelutuotteesi kaupallinen vetovoima saadaan nostettua sen ansaitsemalle tasolle.

Ota yhteyttä. Keskustellaan tarkemmin minkälaisella tuotteistusratkaisulla sinun palvelusi kaupallista vetovoimaa pystytään parantamaan.

Lue lisää case asiantuntijapalvelun tuotteistaminen.