Myynnin kehittäminen

Tarjoamme ratkaisumyynnin johtamisen tueksi käytännönläheistä valmennusta ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla saamme yhdessä myyntinne tehokkaammaksi.


Olemme jakaneet myynnin kehittämisen kolmeen osa-alueeseen, tavoitteemme on luoda myynnin malli ja tapa toimia joka mahdollistaa kasvun sekä erottuvan asiakaskokemuksen.

  1. Uusasiakashankinta
  2. Olemassa olevien asiakkaiden kehittäminen (asiakkaiden hoitomalli)
  3. Tuotteen, palvelun toimitus (lupauksen lunastaminen)1.
Uusasiakashankinta

Autamme tunnistamaan kohderyhmän ja asiakaspotentiaalin. Määrittelemme kuka on asiakas, miksi hän ostaisi juuri sinulta. Rakennamme myyntiprosessin tai kehitämme olemassa olevaa niin, että se tukee uusasiakashankintaa. Valitsemme sopivat työkalut ja sovimme käytännöistä jotka auttavat johtamaan myyntiä. Tavoiteenamme on rakentaa malli, jonka avulla saadaan solmittua uusia kannattavia asiakassuhteita.

2. Olemassa olevat asiakkaat (asiakkuuksien hoitomalli ja lisämyynti)

Asiakassuhteen kehittäminen lähtee siitä, että tunnistamme avainasiakkaat. Määrittelemme kuka vastaa asiakkuuksista ja miten, millainen asiakkuuksien hoitomalli on. Selkeä asiakkaiden hoitomallin mahdollistaa lisämyynnin, asiakasuhteen laajentamisen.

3. Tuotteen / palvelun toimitusprosessi (lupauksen lunastaminen)

Toimitusprosessi on vaihe jossa lunastetaan lupaus. Ilman määriteltyä toimitusprosessia on vaikea pitää kiinni sovitusta. Vain tyytyväinen asiakas ostaa lisää. Autamme kuvaamaan prosessin niin, että se on ymmärrettävä sisäisesti ja ulkoisesti. Tavoitteenamme on varmistaa, että projektiorganisaatio tukee myyntiä ja asiassuhteen kehittämistä.

Lupaamme, että työmme pohjalta myynti kehittyy kaikilla osa-alueilla.