Liiketoiminnan kehittäminen

Selkeä tavoite, hyvin määritelty perustehtävä sekä ymmärrettävä liiketoimintamalli auttaa kasvattamaan yritystä ja kannustamaan ihmisiä. Hyvin määritelty liiketoimintamalli antaa suunnan yrityksen päivittäiselle toiminnalle sekä jatkuvalle kehittämiselle. Tämä helpottaa yrityksen johtamista, selkiyttää koko yrityksen myynnin ja markkinoinnin toimivuutta ja täyttää asiakkaan odotukset.

Liiketoiminnan kehittäminen lähtee nykytilan kartoittamisesta

Ensin tulee tunnustaa tosiasiat. On selvitettävä, missä olemme nyt, minne päätetään mennä ja mitä halutaan saavuttaa. Kartoituskyselyn ja henkilökohtaisten haastattelujen avulla selvitämme tehokkaasti yrityksen nykytilan ja kehittämiskohteet.

Työpalaverin tehtävä on ymmärtää vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet

Kun ymmärrämme nykytilan on helpompi suunnitella tulevaisuutta. Työpalaverissa pohdimme yhdessä kehittämisalueita ja etenemisvaihtoehtoja. Liiketoiminnan kehittäminen vaatii aina päätöksiä. Vaihtoehtoisia malleja kehittämiseen on usein monta, on akuutteja haasteita ja pitkän aikavälin toiveita ja tavoitteita.

Yksi tavoite voi olla sisäisten toimintamallien kirkastamisen, roolien sekä vastuiden selkeyttäminen. Kun sisäiset asiat ja toimintasuunnitelma on luotu, tämä mahdollistaa helpomman arjen. Ihmiset voivat paremmin. Vaihtoehtoisesti voimme lähteä kehittämään yrityksen palvelumallia, sitä miten puhuttelemme valittua kohderyhmää. Mitä ovat palvelut ja teidän tapa toimia. Ainutlaatuisen asiakaskokemus avulla on mahdollista luoda kilpailuetu. Erottuva ja vetovoimainen tapa toimia luo brändin, johon koko liiketoiminta perustuu ja ihmisten on helppo sitoutua.


Liiketoiminnan konsultoinnin ja valmennuksen mittarina Seitassa toimii AINA asiakkaan myynnin ja tuloksen kehitys. TE päätätte miten jatkamme yhteistyötä nykytila kartoituksen jälkeen.

Nykytilan kartoituksen hyödyt kiteytetysti:

  1. Yrityksen toiminnan realistinen tilannekuva
  2. Kehityskohteiden esiin tuominen
  3. Autamme ymmärtämään, mitä pitäisi tehdä?
  4. Selkeä jatkosuunnitelma, miten tästä eteenpäin?