Liiketoiminnan elinkaaren neljä vaihetta: missä vaiheessa teidän yritys on?

 In Liiketoiminnan kehittäminen

Siitä hetkestä lähtien, kun yritys on perustettu alkaa matka eri kypsyysvaiheisiin. 

Yrityksen elinkaaren ymmärtäminen voi auttaa, kun tiedostat paremmin, mitä haasteita ja esteitä eri vaiheissa kohtaat. Kun yritys kasvaa, niin myös liiketoimintasi tavoitteet, prioriteetit ja strategian tulisi kehittyä. Ratkaisevaa on se, miten kyetään vastaamaan jatkuvaan muutokseen. Miten nopeasti ajattelutapa ja organisaatio saadaan tarvittaessa muuttumaan. 

Startup Genome -raportin mukaan arviolta 90% startup-yrityksistä epäonnistuu niiden perustajien huonojen valintojen tai sen vuoksi, että valmiuksia puuttuu, ei osata myydä tai markkinoida tarpeeksi hyvin. Huonolle onnelle tai markkinaolosuhteiden hallitsemattomuudelle ei kukaan voi tietenkään mitään.

Vaihe 1: Käynnistys

Käynnistysvaihe on koko elinkaaren riskialttein vaihe. Tässä vaiheessa tehdyt virheet vaikuttavat yhtiöön vuosien varrella ja ovat ensisijainen syy siihen, miksi 25% startup-yrityksistä ei saavuta viidettä syntymäpäiväänsä.

Sopeutumiskyky on avainasemassa. Tässä vaiheessa suuri osa ajasta menee tuotteen tai palveluidean muokkaamiseen. Asiakkaiden palaute on tärkeää mutta ei korvaa sitä, että sinulla on näkemys ja usko ideaan. Ulkopuolinen apu voi tässä kohdassa selkeyttää ja vähentää omaa epätietoisuutta. Varmuus syntyy kuitenkin yrityksen ja erehdyksen kautta.

Vaihe 2: Kasvu

Kasvun vaiheessa, yrityksesi pitäisi alkaa tuottamaan tasaisempaa kassavirtaa. Uusia asiakkaita pitäisi tulla säännöllisesti. Tuote tai palveluidealle on kysyntää.

Suurin haaste yrittäjille tässä vaiheessa on ajan jakaminen kokonaan uudenlaisten, huomiota vaativien vaatimusten välillä – miten kasvuyritystä hallitaan, asiakkaista huolehditaan, myynti ja markkinointi kehitetään, vastataan alati muuttuvaan kilpailuun, ja löydetään parhaat tekijät!

Rekrytointi ja sen onnistuminen on tässä elinkaaren vaiheessa elintärkeää. Löytää eri tehtäviin osaajia, joilla on täydentäviä taitoja. Ennen rekrytointia tulisi miettiä, onko henkilölle yrityksessä rooli. Kuvitellaan helposti, että palkkaamalla esimerkiksi myyjä ratkeaa myynnin haasteet. Asia ei kuitenkaan ole näin, myyjä pystyy harvoin ratkaisemaan ongelmia joita ei ole ratkottu ennen palkkaamista. Kuten miten skaalataan tuote tai palveluidea, kuka on asiakkaamme, millainen myyntiprosessi tulisi olla, kanavat missä myyntiä toteutetaan.

On välttämätöntä, että tässä vaiheessa yrityksessä on johtaja. Sellainen joka on edelleen riittävän usein eturintamassa, on tietoinen siitä mitä eri toiminnoissa tapahtuu. Kuka pystyy ottamaan vastuuta, kenelle sitä voi antaa ja kuinka paljon. Johtajan tulee mahdollistaa kasvu, organisoida kasvun edellytykset. Määritellä realistiset tavoitteet ja kommunikoida ne selkeästi.

Vaihe 3: Vakiintuminen

Tässä vaiheessa pitäisi alkaa miettimään, kuinka hyödyntää tätä vakauden tasoa. Nyt kun yrityksellä on vakiintunut asema alalla, aletaan helposti välttämään riskejä. Tuudittaudutaan mukavaan olotilaan.

Jos jossain kohdassa, niin tässä on suositeltavaa hyödyntää ulkopuolista näkemystä. Jolla saisi laajennettua omaa näköalaa, niin että pystyisi edelleen kehittymään liiketoimintaa. Vahvistaa asemaa markkinoilla, kenties siirtyä uusiin kohderyhmiin tai kokonaan uusille markkina-alueille. Kansainvälisille markkinoille.

Liiketoiminta joka ei liiku eteenpäin, siirryt taaksepäin ilman jatkuvaa uudistumista.

Mikään viisaus ei korvaa sitä, että pystyt rakentamaan näkyvyyden tulevaan. Ennustaminen on mahdotonta mutta tiedolla johtaminen on mahdollista. Motivoituneet Ihmiset ovat kuitenkin aina menestyksen takana. Osaaminen ja sen potentiaalin ymmärtäminen on tärkeää.

Yritysten hautausmaa on täynnä organisaatioita, jotka eivät ole olleet realistisia tavoitteiden kanssa. Tavoitellaan liian nopeasti jotain, mihin ei ole edellytyksiä. Aliarvioidaan asiakkaita tai kilpailutilannetta. Perusasiat eivä ole kunnossa tai ei ole oikeita kyvykkyyksiä, kykyä itsellä johtaa ihmisiä.

Kun haluat kasvaa johtajana on otettava vastaan ​​uusia haasteita. Muutoksen ymmärtäminen ja johtaminen on sinun tehtäväsi.

Vaihe 4: Korkea maturiteetti tai mahdollinen poistuminen

Jotkut yritykset kasvavat edelleen ja saavuttavat korkean maturiteetin, toiset taas kamppailevat koko ajan tämän kanssa.

Voidaan sanoa, että yrittäjillä on kaksi vaihtoehtoa: pyrkiä saavuttamaan maturiteetti tai tehdä mahdollinen poistuminen johdosta tai kokonaan liiketoiminnasta. Jos päätät saavuttaa tietyn maturiteetin, sinun on esitettävä itsellesi samat kysymykset kuin mitä teit kasvuvaiheessa: Miten yritys ylläpitää kasvua ja kehitystä? Onko laajentumis mahdollisuuksia tarpeeksi? Ylipäätänsä olemassa? Onko yrityksesi taloudellisesti riittävän vakaa laajentumiseen? Entä osaaminen, kaikki kyvykkyydet maturiteetin saavuttamiseen.

Ja ehkä tärkeintä, oletteko sen tyyppinen johtaja, joka onnistuu laajentamisen tehtävässä? Tämä on tärkeä myöntää itselleen ja tarvittaessa vaihtaa johtaja sellaiseen, joka soveltuu paremmin selviytymään laajentumis haasteista.

Eteneminen eri elinkaaren vaiheissa

Kaikki yritykset eivät koe liiketoiminnan elinkaaren kaikkia vaiheita, eivätkä yritykset välttämättä koe niitä aikajärjestyksessä. Esimerkiksi jotkut yritykset voivat nähdä tähtitieteellistä kasvua heti käynnistyksen jälkeen, ja perustajat saattavat päättää rahan nostamisesta heti hyppäämällä suoraan ”poistumisvaiheeseen”.

Monille yrityksille on kuitenkin jonkinlainen samankaltaisuus edellä määriteltyihin vaiheisiin, tietoisuus voi auttaa sinua ennakoimaan, mitä on tulossa ja kuinka voit parhaiten valmistautua tulevaan. Oikeiden päätösten tekeminen kussakin vaiheessa on kuitenkin ratkaisevaa, ja se vaatii rohkeutta ja liiketoimintavaistoa, kenties hyvää kumppania 🙂

Recent Posts