Kontaktointipalvelut

Seita Consulting on tienraivaaja tuloksekkaammalle myyntityölle. Tarjoamme korkeatasoista asiakashankintaan ja lisämyyntiin tähtäävää kontaktointityötä (nk. ”buukkausta”, ”buukkauspalvelua”, ”telemarkkinointia”). Tavoitteenamme on olla paras aineetonta pääomaa tarjoavien B2B-toimialojen myynninedistäjä. ICT-toimiala on erikoisosaamistamme.

Mitä teemme?

  • Sovimme teille hyvin pohjustettuja jatkoneuvotteluja potentiaalisten asiakkaidenne kanssa.
  • Välitämme kuumia liidejä.
  • Edistämme konkreettista kaupantekoa.
  • Kartoitamme markkinoilla olevaa potentiaalia (esim. investointien ajankohtaisuus).
  • Kartoitamme ostopäätöskriteereitä – myös piileviä sellaisia.
  • Herätämme kiinnostusta teitä kohtaan.
  • Vahvistamme markkinointikampanjoidenne vaikutusta laadukkailla puhelinkontakteilla.
  • Summa summarum: teemme puhelimitse tapahtuvaa myynninedistämistä toimialamme parhaalla panos-tuotos -suhteella.

Tuloksia joita on vaikea ylittää

Kyllä, lupaamme asiakkaillemme toimialamme parhaan panos-tuotos –suhteen. Näyttöjen perusteella pystymme tuottamaan asiakkaillemme selkeästi parempia tuloksia kuin hyvää työtä tekevät isot kilpailijamme. Meillä on näyttöjä, joissa olemme yltäneet 100%:ia parempaan tehoon kuin toimialan johtava yritys Suomessa. Toisaalta meillä on näyttöjä, joissa olemme yltäneet parempiin tuloksiin kuin asiakasyrityksen omat ratkaisumyyjät. Takaamme, että meidän kanssa saavutat parempia tuloksia kuin kertaakaan aikaisemmin.

Mihin ylivertaiset tulokset perustuvat?

Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan ymmärtämiseen: Nyrkkisääntö = Mitä paremmin ymmärrämme liiketoimintanne lainalaisuudet ja asiakkaittenne ostopäätöskriteerit, sitä parempiin tuloksiin yllämme. Meillä on tähän ylivertaiset menetelmät ja osaaminen.

Vahva konseptointiosaaminen: Avainhenkilöiden vahvan brändi- ja markkinointikonsultointitaustan kautta ymmärrämme relevanttien ja kilpailusta erottelevien viestien ja teemojen merkityksen. Kontaktointiprojektisi voi onnistua vain jos tarjontasi ja viestisi ovat riittävän teräviä ja mielenkiintoisia.

Erikoistuminen: Jos yrität olla hyvä kaikessa, et voi olla erinomainen missään. Me olemme erikoistuneet aineetonta pääomaa tarjoaviin B2B-toimialoihin. ICT-toimiala on erikoisosaamistamme.

Monipuolinen liiketoimintaosaaminen: Emme ole vain ”buukkareita”. Ydintiimillämme on yhteensä vuosikymmenien kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, brändikonsultoinnista ja vaativasta ratkaisumyynnistä.

Kokemus: Meillä työskentelee vain kokeneita, liike-elämää ymmärtäviä ratkaisumyynnin ammattilaisia. He eivät ”buukkaa”, eivätkä ”spiikkaa” – he kykenevät aitoon kiinnostuksen herättävään ja myyntiä edistävään keskusteluun. Kokemuksemme avulla pystymme tuottamaan tarkempaa ja parempaa tietoa jatkomyyntityön pohjaksi.

Kehittyminen: Panostamme oman osaamisemme kehittämiseen kenties enemmän kuin kukaan kilpailijamme. Teemme viikoittain työtä yhteistyökumppaniverkostomme monipuolistamisen eteen.

Lue lisää Minkä tyyppiselle yritykselle sopii telemarkkinointi (buukkaus)?

Lupaamme, että työmme pohjalta myyntituloksenne paranevat. Jatkossa myytte enemmän, nopeammin ja helpommin.