Inbound vs Outbound markkinointi: Kumpi on parempi yrityksellesi?

 In Myynnin kehittäminen

Kehitämme asiakkaidemme brändiä vetovoimaiseksi, jotta heillä on edellytyksiä tehdä markkinointia.

Viimeistään nyt kaikki ovat kuulleet Inbound markkinoinnista. Olemme tunnistaneet, että Outbound markkinoinnilla on edelleen tärkeä rooli.

On olemassa yrityksiä, jotka ovat löytäneet menestyksen tekemällä yksinomaan jompaa kumpaa. On myös niitä, jotka ovat saaneet tuloksia käyttämällä molempia.

Yrityksellesi sopivimman keinon löytäminen
Jokainen joka sanoo, että joko Inbound tai Outbound on ylivoimainen, antaa sinulle puolueellisen vastauksen. Mikä sitten on parasta? On otettava huomioon yrityksesi yksilölliset tarpeet, tuotteesi ja palvelusi, kohderyhmä sekä markkinoinnin tavoitteet.

Viime kädessä sinun on selvitettävä, mikä on yrityksesi kannalta sopivin. Ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Markkinatilanne
  On mietittävä, kuka on päättäjä ja miten hän käyttäytyy. Mistä ja millaista tietoa he hakevat ostopäätöksen tueksi. Miten kilpailtu markkina on, mitä kilpailijat tekevät ja kertovat itsestään.
 • Tavoitteet
  Mitä yrität saavuttaa? Millaista mielikuvaa haluat rakentaa? Kuinka monta asiakasta pitää tavoittaa ja millä aikavälillä, jotta tuloksia saavutetaan?

  Inbound markkinointi on paras pitkän aikavälin strategia, mutta se ei todennäköisesti kasvata liiketoimintaa ensimmäisten kuukausien aikana. Outbound markkinointi voi toisaalta auttaa saamaan asiakkaita nopeasti. Seuraa tuloksia tarkasti ja ota tavoitteeksi pitkäaikaisen brändinrakennuksen rinnalle lyhyen aikavälin kasvua mittaavia tavoitteita.
 • Brändimielikuva
  Lopuksi kannattaa harkita, miten markkinointitaktiikat vaikuttavat brändimielikuvaan. Aggressiivinen buukkaus saattaa tehostaa myyntiä, mutta miten se vaikuttaa pitkän aikavälin maineesi? Käytä keinoja joista voit olla ylpeä ja asiakkaasi hyväksyvät ne. Ulkopuolinen buukkari tekee helposti hallaa maineelle, jota on äärimmäisen vaikea lunastaa takaisin.

Mikä tekee Inboundista paremman?
Yksi Inbound markkinoinnin suurimpia vahvuuksista on, että se on keskittynyt tarjoamaan arvoa sinun asiakkaalle. Se on usein hyötytietoa ja ei tehty suoraan edistämään myyntiä.

Inbound markkinointi vastaa paremmin ostopolkuun, se luo suhteen potentiaalisen asiakkaan ja brändin välille. Sisältö alkaa kiinnostamaan, kun ns. ostoikkuna on auki tai se on avautumassa. Tästä syystä ostajat pitävät enemmän Inbound markkinoinnista, se auttaa heitä päätöksenteossa.

Inbound markkinointi vaatii toimiakseen korkeita alkuinvestointeja, tulokset on nähtävissä vasta pidemmällä aikavälillä. Investoinnit ovat kuitenkin välttämättömiä rakentaessa digitaalista näkyvyyttä. Oikein suunniteltu sisältö auttaa tässä, tuottaen hakukoneiden kautta “liidejä” vielä kuukausien jälkeen.

Mikä tekee Outboundista paremman?
Outbound markkinoinnin suurin vahvuus on tavoittaa nopeasti kohderyhmä ja tehdä tietoiseksi tuote tai palvelu. Uusia asiakkaita on mahdollista saada muutamissa viikoissa.

Outbound markkinointi on helppo aloittaa, se ei vaadi isoja investointeja. Tulokset ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, miten paljon panostaa omaa aikaa, miten yrityksen myyntikulttuuri ja työkalut tukevat Outbound markkinointia. Yleensä suurin osa uusista kontakteista antaa lisätietoja, kertoo nykytilasta ja siitä milloin asia on ajankohtainen, jos se ylipäätänsä on.

Tekemällä Inbound markkinointia syntyy Outboundia
Inbound markkinointiin keskittyvä lähestymistapa luo tarpeen Outbound markkinoinnille.

Todennäköisesti jossain ostopolun vaiheessa asiakasta tulee lähestyä puhelimitse. Voi olla hyvä myös varmistaa, missä tarkoituksessa sisältöön on tutustuttu. Voidaanko heti olla avuksi, jatkaa keskustelua kasvotusten.

Yhteenvetona
Toivottavasti tästä oli apua, kumpi markkinoinnin tapa on paras ratkaisu yrityksellesi. Markkina muuttuu ja kilpailu kiristyy, yksi tapa tehdä ei toimi ikuisesti. Molemmilla tavoilla on edelleen rooli modernissa markkinoinnissa. Avain piilee siinä, mikä vastaa juuri NYT parhaiten yrityksen tavoitteita!

Recent Posts