BRAND

strategy

Seitan palvelu: Brändistrategia

Haastaja-asemassa olevalla yrityksellä oli ongelma: katteet pienenivät ja kasvu oli pysähtynyt. Aiemmin uudistettu strategia ei näyttänyt ottavan tuulta alleen. Ongelma ei ollut sinänsä strategiassa, vaan siinä, että se oli jäänyt toisaalta liian vaikeaselkoiseksi ymmärtää, ja toisaalta liian yleiselle tasolle, jotta oma henkilökunta olisi voinut siihen aidosti sitoutua ja innostua. Strategia päätettiin herättää henkiin yhteistyönä Seita Consultingin kanssa tehtävällä brändistrategialla.

Projektin lopputuloksena syntyi tehokkaat kiteytykset yrityksen johtamiseen, myyntiin ja markkinointiin:

  1. Konkreettinen ja innostava asemointitavoite suhteessa kilpailijoihin,
  2. Kilpailijoista erottavat menestystekijät,
  3. Tavoitepersoonallisuus ja suunnitelma sen saavuttamiksi,
  4. Konkreettiset myynnin ja markkinoinnin viestit,
  5. Lupaus ja kiteytys tärkeimmästä asiasta joita brändi asiakkaalle lupaa.

Yrityksen henkilökuntaa osallistettiin projektiin ja sen lopputulosten jalkauttamiseen mahdollisimman paljon, joka helpottaa oleellisesti strategian toteuttamista käytännön työskentelyssä.

Lue lisää palvelusta Brändin kehittäminen