Startup-yritys sai aikaan

MYYNTIÄ

Seitan asiantuntemuksen ja palveluiden avulla.

Seitan palvelu: Myynnin kehittäminen ja kontaktointi

Lähtötilanne:

Liiketoiminnan alkuvaiheessa oleva startup-yritys halusi lähteä kehittämään Seitan avulla myyntiä. Lähtötilanne oli hyvä siinä mielessä, että yrityksellä on olemassa olevia asiakkaita. Tuoteinnovaatio tietyssä muodossa käytössä. Aika ja osaaminen ei välttämättä riittänyt uuasiakashankintaan. Haluttiin asiantunteva kumppani, joka pystyy toimimaan strategisena apuna ja kädet savessa itse myynnissä. Tarkoittaen kumppanilla on ammattitaitoa ja kykyä tarttua puhelimeen.

Päätavoitteet:

Haluttiin lähteä edistämään myyntiä uusille toimialoissa, mistä ei ollut niinkään kokemusta. Tiedettiin vain se, että yrityksissä oli saman tyyppisiä haasteita kuin muilla asiakasyrityksillä, ja henkilö joka vastasi asiasta. Tapaamisen määrä ei ollut ratkaisevaa vaan laatu, sellaiset palaverit joissa myynnin lisäksi saatiin innovoitua tuotetta eteenpäin.

Tulokset:

Seita pystyi järjestämään sellaisia tapaamisia, joiden avulla asiakas sai edistettyä suoraan myyntiä. Löydettiin oikeastaa uusi alue, missä tuotetta voidaan soveltaa. Tämä aukaisi kokonaan uusia mahdollisuuksia myynnin edistämiseen.

Miksi onnistuimme?

Laadukas konseptointityöskentely yhteistyössä asiakkaan kanssa: Tämän avulla pystyttiin viestimään tuotteen hyödyistä asiakkaalle, herättämään mielenkiintoa oikeiden kartoituskysymysten avulla. Huolellisesti valmistellut ja asiantuntevasti läpiviedyt puhelinkeskustelut. Kontaktointikonseptin kehitystyö läpi projektin.