Noin

24h sisällä ensimmäinen kauppa

ja projektin kustannukset oli katettu.

Seitan palvelu: Kontaktointi

Kohderyhmä:

Keskikokoisten yritysten ICT –päättäjät. Alueena pääkaupunkiseutu.

Päätavoitteet:

Tehostaa asiakkaan myyntiä laadukkaalla puhelinkontaktoinnilla: kartoittaa yritysten tilannetta & herättää kiinnostus, järjestää potentiaalisia myyntimahdollisuuksia.

Tulokset:

Kartoitimme 50 keskisuuren yrityksen osalta mihin asiakkaamme kannattaa jatkossa kohdistaa myyntitoimenpiteitä. Jo ensimmäinen puhelu johti 24 tunnin sisällä kauppaan. Onnea tarvitaan aina ja sitä oli puolet matkassa. Toinen puoli syntyi panostamalla soittotyön konseptointi sekä tarkan kohderyhmän valintaan. Myyntimahdollisuuksia syntyi yhteensä 38 kpl. Nämä jakautuivat 4 kk sisälle, puheluiden läpimenoprosentti oli huikea 76!

Miksi onnistuimme?

Asiakkaamme on on vuosien ajan panostanut kilpailijoitansa enemmän oman vetovoimaisuudensa kehittämiseen (tuotteet, palvelut, toimintatavat, tunnettuus, maine jne.). Tältä pohjalta Seitan oli helppo kiteyttää hyviä tuloksia tuottava kontaktointikonsepti ja itse soittotyö.