300 000 Euroa

100 KERTAINEN TUOTTO

Seitan palvelu: Kontaktointi

KohderyhmäTarkkaan rajatun toimialan ylin johto.

Päätavoitteet: Asiakkaallamme oli aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä ”perus buukkarien” kanssa. Nyt tavoitteeksi asetettiin saavuttaa jo ensimmäisessä pienessä testicasessa vähintään samat tulokset kuin mihin ”perus buukkarit” olivat parhaimmillaan yltäneet (muutama tapaaminen).

Tulokset:

Tulokset ylittyivät moninkertaisesti:

  • Käydyistä 25 keskustelusta 12 johti konkreettiseen myyntimahdollisuuteen (lähes 50%)
  • Asiakkaamme käymistä jatkokeskusteluista 10 (yli 80%:ia) johti kauppaan puolen vuoden sisällä
  • Ensimmäisessä vaiheessa kauppojen arvo on yli 300 000 euroa
  • Investointi maksoi asiakkaalle itsensä takaisin 100-kertaisesti
  • Seita ylitti ”perus buukkarien” aikaansaamat tulokset vähintään 6-kertaisesti

Miksi onnistuimme?

Onnistuminen perustui kolmeen keskeiseen asiaan:

  1. Asiakas motivoitui panostamaan projektin konseptointivaiheeseen (viestien ja lähestymisnäkökulmien kiteyttäminen) Seitan tarjoaman prosessin mukaisesti
  2. Asiakas ymmärsi, että segmentointiin pitää panostaa paljon aikaisempaa enemmän
  3. Projektin veti läpi Seitan liike-elämää kokenut ja ylimmän johdon kanssa asioimaan tottunut ammattilainen