Yli

60%

hitrate

Case: IT konsultointiyritys

Seitan palvelu: Kontaktointi

Kohderyhmä:

Suomen isoimpien yritysten henkilöstöjohto.

Päätavoitteet:

Tukea laadukkaalla puhelinkontaktoinnilla hr-johtoon kohdistettua markkinointikampanjaa: kartoittaa yritysten tilannetta & ostopäätöskriteereitä, sekä järjestää potentiaalisia myyntimahdollisuuksia.

Tulokset:

Kartoitimme 100 suuryrityksen osalta mihin asiakkaamme kannattaa jatkossa kohdistaa markkinointi- & myyntitoimenpiteitä – ja mihin ei. Asiakkaamme palvelu soveltuu vain alle puoleen yrityksistä. Niistä kenelle palvelu on ylipäätänsä mahdollinen, yli 60%:ia halusi jatkaa keskusteluita asiakkaamme kanssa.

Miksi onnistuimme?

Puhelinkontaktoinnin yhdistäminen osaksi muuta markkinointia.  Laadukas konseptointityöskentely yhteistyössä asiakkaan kanssa: Teemat, kilpailijoista erottavat viestit, ajattelemaan herättävät kartoituskysymykset. Huolellisesti valmistellut ja asiantuntevasti läpiviedyt puhelinkeskustelut.