Brändin merkitys teknologiayrityksille

 In Liiketoiminnan kehittäminen

Strategisen brändin kehittäminen on asia joka ohitetaan aivan liian helposti – varsinkin teknologiayrityksissä.

Teknologiayritykset ja niiden yrittäjät rakastuvat usein sokeasti omaan innovaatioon, tekniikkaan mihin kulloinkin uskovat. Jopa niin paljon, että kuvittelevat sen myyvän itse itsenä. Onhan tämä tietyssä määrin totta, hurmokseen on helppo yhtyä.

Olemme työskennelleet monien teknologiayritysten kanssa, jotka ovat kasvaneet ainoastaan sen avulla että hyvä sana on kiirinyt. Myyntiin ei välttämättä ole panostettu lainkaan, lukuun ottamatta sisältömarkkinointia tai maksettua mainontaa.

Voiko tekninen innovaatio olla todellakin niin hyvä kuin sanotaan? Yksistään tämä ei riitä luomaan menestystä. Jotta teknologiayritys voi todella menestyä, olla kilpailukykyinen, yrityksen olemassaololle on tarkoitus se tarvitse vahvan brändin.

Mitä on brändäys?

Jokaisella siitä on ainakin oma käsitys – moni ei täysin ymmärrä määritelmää.

Brändi ei ole yrityksesi nimi tai slogan. Se ei ole sinun logosi, kuva- tai värimaailma. Totta, kaikki nämä ovat tärkeitä, kun käytössäsi on vahva positio, kilpailuedut sekä yrityksen elämäntehtävä. Nämä kun liitetään visuaalisuuteen syntyy brändi – yksi ne eivät sitä muodosta.

Brändi yhdistää yrityksen arvot, vision, mission, ominaispiirteet, ihanteet, tavat joita organisaatiosi ilmentää sen olemassaolossa.

Brändi ilmentää yrityksen persoonallisuutta, ratkaisevaa on tapa, jolla asiakkaasi näkevät tämän persoonallisuuden. Brändi on kokemus, jonka asiakkaat voivat tuntea kaikilla tasoilla.

Kun puhumme tasoista – ne liittyvät palveluun, viesteihin sosiaalisessa mediassa, sitoutumiseen itse ratkaisun toimittamiseen. Ne jotka haluavat menestyä panostavat yhtä paljon brändin kehittämiseen kuin itse ratkaisuun – yksin ratkaisu ei ole mitään.

 

Miksi brändäys on teknologiayrityksille tärkeää

Ihmisestä on helppoa sanoa millainen persoona hän on. Teknologiasta ei voi muuta sanoa, kuin että se on hyvin epäinhimillistä. Brändin kehittäminen teknologiayritykselle on tuoda siihen inhimillisyyttä.

Tämä jos joku on tärkeä koska toisin kuin muilla aloilla, joilla on yleensä paljon ihmisen vuorovaikutusta, niin teknologiayritys saattaa toimia melkein kokonaan verkossa. Käyttäjät kommunikoivat verkkosivuston välityksellä, jopa niin kauan ennen kuin he ovat asiakkaita.

Yritykset jotka keskittyvät ainoastaan tarjottavan teknologian kehittämiseen, lisäominaisuuksien tuottamiseen tai tuotteen ominaisuuksien parantamiseen. Kaikki nämä voidaan katsoa lyhyen aikavälin markkinointi tekniikoista, kun taas brändin rakentaminen on strategia, joka näyttää pitkällä aikavälillä ja jolla on perimmäinen tarkoitus saavuttaa kestävä kilpailuetu.

Miksi tämä on niin tärkeää teknologiayrityksille? Teknologiateollisuuden luonteesta johtuen.

Nopeasti muuttuva teknologia-ala tarkoittaa sitä, että vaikka ratkaisusi olisi tänään yksi markkinoiden parhaimmista, huomenna toinen yritys ja/tai tekniikka voi muuttaa kaiken – ratkaisusi muuttuu nopeasti vanhaksi. Vahva yritysbrändi luo suojan muuttuvassa maailmassa, antaa liiketoiminnalle mahdollisuuden pitkäaikaiseen kasvuun ja selviytymiseen.

Strateginen brändäys tuo todellista ja konkreettista arvoa myytäville teknologiaratkaisuille. Kun kaikki on sanottu ja tehty, on brändi johon asiakkaat pysyvät uskollisina. Liiketoiminta on helppo kopioida ei vahvaa brändiä.

Teknologiayrityksen brändin kehittäminen

Yhteydestä asiakkaan kanssa syntyy tunne ja mielikuva. Millaista emootiota haluat välittää, kun olet tekemisissä asiakkaan kanssa?

Kun ihmiset ajattelevat esimerkiksi Applea, he ajattelevat laatua, innovaatiota, muotoilua. Jokaisella on mielikuva Facebookista, Googlesta… Joten, mihin sinä pyrit?

Tämä emotio on se, mitä sinun täytyy yrittää rakentaa brändiisi. Haluat, että asiakkaasi tuntevat joka kerta, kun he ajattelevat yritystäsi tai käyttävät ratkaisuasi. Asioivat sinun kanssa.

Tämä tarkoittaa, että käyttäytymistä tulee rakentaa siihen suuntaan joka vahvistaa tätä mielikuvaa. Sinun on korostettava ja painotettava tätä kaikissa markkinointikanavissa. Tunteen tulee muodostua kaikissa kohtaamispisteissä yrityksen brändin kanssa.

Kaikki tekevät sisältömarkkinointia – internet on täynnä sisältöä, varsinkin teknologia-alasta kirjoitetaan paljon. Ratkaiseeko kilpailun se kuka huutaa kovemmin, maksaa enemmän vai se joka on vahvistanut sanomaa brändin ydin viesteillä, jotka herättävät tunteita ja intohimoa.

Yrityksesi ratkaisusi voi olla teknisesti hyvinkin monimutkainen, ja se voi auttaa ratkaisemaan useiden asiakkaiden haasteen. Mutta jos haluat, että yrityksesi menestyy pidemmällä aikavälillä tärkeämpää on brändäys kuin teknologian kehittäminen.

Recent Posts