Brändin kehittäminen

Vahva, hyvin määritelty ja johdettu brändi ei ole nykyään yritykselle pelkästään mahdollisuus, se on välttämättömyys. Mitä vahvempi ja selkeämpi brändinne on, sitä enemmän asiakkaat löytävät erottuvia, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä syitä olla kanssanne tekemisissä. Hyvin määritelty brändi antaa suunnan yrityksen kehittämiselle, parantaa myynnin ja markkinoinnin panos-tuotos suhdetta ja helpottaa yrityksen johtamista.

Brändin kehityspalvelumme kiteytetysti

Autamme teitä brändinne strategisessa kehittämisessä pitkälle kehitettyjen menetelmiemme ja kymmenien vaativien projektien kokemuksella. Jatkossa erotutte kilpailijoistanne ja olette vetovoimaisempi vaihtoehto asiakasrajapinnassa.

Teemme isompia ja pienempiä tekoja yritysten brändin ja kilpailuetuisuuden parantamiseksi, alkuun pääsette jo muutaman tuhannen euron investoinnilla. Tässä muutama esimerkki:

Palvelu 1:
Brändin Wetovoima workshop

Strateginen brändin rakentaminen tunnistetaan nykyään myös b-to-b yrityksissä hyödylliseksi ja jopa välttämättömäksi. Useille yrityksille brändin kehittäminen on kuitenkin vieras maailma, joka koetaan vaivalloiseksi ja kalliiksi. Tällöin asian eteen ei lopulta tehdä käytännössä mitään.

Seita Consulting tarjoaa nyt kustannustehokkaan keinon tutustua brändin rakentamisen lainalaisuuksiin, ja aloittaa oman brändinne konkreettinen ja oikeaoppinen kehittäminen.

Brändi-idea workshop on hyvin esivalmisteltu puolen päivän mittainen tapahtuma yrityksen avainhenkilöille. Workshopilla on kaksi keskeistä tavoitetta:

  1. Tutustuttaa brändin rakentamisen vaateisiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin
  2. Päästä alkuun oman brändinne kehittämisessä. Workshopissa löydetään konkreettisia brändiänne vahvistavia ja terävöittäviä ideoita. Tavoitteeksi voidaan ottaa esim. brändin elämäntehtävän, position tai kilpailuetujen ideointi.

Workshoppiin valmistaudutaan huolellisesti avainhenkilöhaastatteluin ja asiakkaan materiaaleihin tutustumalla. Workshopissa löydetyistä ideoista ja tehdyistä päätöksistä tehdään kirjallinen yhteenveto.

Projektia on laajennettavissa eri tavoin. Tyypillisesti se luo erinomaisen perustan lähteä tekemään kokonaisvaltaisempaa brändistrategiaa.

Palvelu 2:
Brändistrategia

BRÄNDISTRATEGIA on kokonaisvaltainen strategisen brändin kehittämisprojekti. Kiteytettynä voisi sanoa, että projektin tavoitteena on löytää brändin emotionaaliset ja rationaaliset syyt valita se kilpailijoiden sijaan.

Projektissa määritellään kattavasti ja tarkasti mm.

  • brändinne iso idea,
  • positio suhteessa kilpailijoihin,
  • kilpailuedut
  • mielikuvatavoite
  • ydinviestit

Työskentely perustuu pitkälle kehitettyihin menetelmiin, workshop työskentelyyn ja kymmenien projektien tuomaan kokemukseen. Työn lopputuloksena syntyy osaamista, uusia ideoita ja suunnitelma, joka käytäntöön vietynä johtaa:

  • liiketoiminnan kehittymiseen,
  • markkinoinnin & myynnin panos-tuotos suhteen paranemiseen
  • ja yrityksen johtamisen helpottumiseen.

Lupaamme, että jatkossa teillä on paremmat mahdollisuudet kuin ehkä kertaakaan aikaisemmin menestyä toimialaanne paremmin.