Brändin kehittäminen

Vahva, hyvin määritelty ja johdettu brändi ei ole nykyään yritykselle pelkästään mahdollisuus, se on välttämättömyys. Mitä vahvempi ja selkeämpi brändinne on, sitä enemmän asiakkaat löytävät erottuvia, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä syitä olla kanssanne tekemisissä. Hyvin määritelty brändi antaa suunnan yrityksen kehittämiselle, parantaa myynnin ja markkinoinnin panos-tuotos suhdetta ja helpottaa yrityksen johtamista.

Brändin kehityspalvelumme kiteytetysti

Autamme teitä brändinne strategisessa kehittämisessä pitkälle kehitettyjen menetelmiemme ja kymmenien vaativien projektien kokemuksella. Jatkossa erotutte kilpailijoistanne ja olette vetovoimaisempi vaihtoehto asiakasrajapinnassa.

Teemme isompia ja pienempiä tekoja yritysten brändin ja kilpailuetuisuuden parantamiseksi, alkuun pääsette jo muutaman tuhannen euron investoinnilla.

Brändin Wetovoima workshop

Liiketoiminnasta johdettu brändin rakentaminen tunnistetaan nykyään myös teknologiayrityksissä hyödylliseksi ja jopa välttämättömäksi. Useille yrityksille brändin kehittäminen on kuitenkin vieras maailma, joka koetaan vaivalloiseksi ja kalliiksi. Tällöin asian eteen ei lopulta tehdä käytännössä mitään.

Seita Consulting tarjoaa nyt kustannustehokkaan keinon tutustua brändin rakentamisen lainalaisuuksiin, ja aloittaa oman brändinne konkreettinen ja oikeaoppinen kehittäminen.

Brändi-idea workshop on hyvin esivalmisteltu puolen päivän mittainen työpalaveri yrityksen avainhenkilöille. Työpäivällä on kaksi keskeistä tavoitetta:

  1. Määritellään yrityksen kilpailutilanne ja positio.
  2. Löydetään konkreettisia brändiänne vahvistavia ja terävöittäviä ideoita. Ylivoimaisia kilpailuetuja.

Workshoppiin valmistaudutaan huolellisesti avainhenkilöhaastatteluin ja asiakkaan materiaaleihin tutustumalla. Workshopissa löydetyistä ideoista ja tehdyistä päätöksistä tehdään kirjallinen yhteenveto.

Projektia on laajennettavissa eri tavoin. Tyypillisesti se luo erinomaisen perustan lähteä tekemään kokonaisvaltaisempaa brändistrategiaa.

Lue lisää Brändin merkitys teknologiayrityksille

Lupaamme, että jatkossa teillä on paremmat mahdollisuudet menestyä kilpailijoita paremmin.