Analyysipalvelut

Seitan analyysipalvelut poikkeavat edukseen asiantuntevuudeltaan, peruslogiikaltaan ja toteutustavaltaan kilpailusta. Tuotteemme selvittävät tarkemmin, kattavammin ja havainnollisemmin kuin yksikään kilpaileva tuote yrityksenne nykytilan ja kehitystarpeet valituilla kehitysalueilla. Analyysit mahdollistavat yrityksen faktapohjaisen ja hallitun kehittämisen. Suunta löytyy – arpominen loppuu.

Seita analyysipalvelu 1:
WETOVOIMA-ANALYYSI

Wetovoima-analyysi on huippuluokan tutkimus- ja analyysituote, joka tuottaa ratkaisevaa viisautta yrityksenne menestyksen ja kasvun kannalta oleellisimpien ydinasioiden kehittämiseen. Analyysi on välttämätön työkalu yritykselle, joka haluaa hallitusti ja tehokkaasti kehittää kilpailuetuisuuttaan, brändinsä vetovoimaa sekä markkinoinnissa ja myynnissä onnistumisen mahdollisuuksia.

 • Toteutetaan monivalintatutkimuksena (30-70 kysymystä)
 • Aihealueet koskevat yrityksen asiakaslähtöisyyttä, osaamisen kilpailuetuisuutta, persoonallisuutta, kilpailijoista erottumista…
 • Kohderyhmänä on oma henkilökunta. He tuntevat parhaiten yrityksen nykyiset vahvuudet, heikkoudet ja muut ydinasiat. Analyysi voidaan ulottaa koskemaan myös muita sidosryhmiä.
 • Hinta sisältää myös huolellisen valmistautumisen, asiakaskohtaiset muokkaukset, tulospajan ja laajan raportin.

Seita analyysipalvelu 2:
HÄVITTYJEN KAUPPOJEN ANALYYSI

Yksikään yritys ei tule valituksi aivan jokaisessa kilpailutuksessa johon se osallistuu. Syyt tappiolle voivat olla perustavaa laatua olevia isoja asioita tai sitten aivan pienen pieniä nyanssitason asioita. Sekä isoihin että pieniin asioihin kannattaa reagoida. Ongelma kehittämiselle usein kuitenkin on, että yritys ei aivan tarkalleen tiedä todellisia syitä joiden vuoksi se on hävinnyt. Kokemuksesta tiedämme, että syyt ovat vahvasti erilaisia kuin mitä yritys itse arvelee.

Hävittyjen Kauppojen Analyysi selvittää case-kohtaisesti yrityksen kokemien tappioiden todelliset syyt. Analyysissä poraudutaan myös pieniin nyanssitason asioihin, joilla saattaa valintatilanteissa olla ylikorostunut merkitys.

Hävittyjen Kauppojen Analyysi

 • Selvittää syyt miksi asiakas valinnut teitä kumppaniksi
 • Luo perustan myynnin, markkinoinnin ja yrityksen kehittämiselle
 • Analyysi tehdään haastattelemalla kilpailuttaneen osapuolen päättäjiä
 • Kokonaisuudesta ja jokaisesta haastattelusta tehdään yksityiskohtainen raportti
 • On tehokasta yrityksen maineen rakentamista

Hävittyjen Kauppojen Analyysi johdattaa takaisin voittojen tielle. Jatkossa ette anna enää turhaa tasoitusta kilpailijoillenne!

Seita analyysipalvelu 3:
TYÖNANTAJAMIELIKUVA-ANALYYSI

Positiivinen ja selkeä työnantajamielikuva on erityisen tärkeä esim. useille ict-alan yrityksille, jotka kärsivät työvoimapulasta. Seita Työnantajamielikuva-analyysi mittaa kattavasti, konkreettisesti ja kiteytetysti organisaation työnantajamielikuvan nykytason. Se kertoo tarkasti myös vahvuuksien ja heikkouksien syyt. Analyysi luo erinomaisen perustan organisaation työnantajamielikuvan faktapohjaiselle ja hallitulle kehittämiselle.

 • 40-70 monivalintakysymystä. Analyysiä voidaan muokata organisaatiokohtaisesti.
 • Tulokset kiteytetään 12 tärkeimpään työnantajamielikuvan ulottuvuuteen.
 • Toteutetaan www-kyselynä.
 • Hinta sisältää myös huolellisen valmistautumisen, asiakaskohtaiset muokkaukset, tulospajan ja laajan raportin.

Seita analyysipalvelu 4:
YRITYSKULTTUURIANALYYSI

Yrityskulttuuri on ratkaiseva tekijä. Se on asia, joka luo yritykselle menestystä.

Seita yrityskulttuurianalyysi mittaa yrityskulttuurin nykytilan kattavammin, selkeämmin ja liiketoimintalähtöisemmin kuin yksikään perinteinen henkilöstötutkimus. Se kertoo konkreettisesti ja kiteytetysti, mitkä yrityskulttuurin kymmenistä tekijöistä ovat niitä, joiden kehittämiseen juuri teidän organisaation tulisi ensisijaisesti keskittyä.

 • Toteutetaan monivalintatutkimuksena (30-70 kysymystä), mahdollisuus avoimiin kysymyksiin
 • Omat osionsa jokaiselle yrityskulttuurin neljälle pääulottuvuudelle
 • Analyysi on modifioitavissa yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin
 • Tulokset kiteytetään yrityskulttuuri-indeksiksi: Tarkka ja moniulotteinen tapa seurata yrityskulttuurin ja sen eri pääulottuvuuksien kehittymistä