OLEMME TEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINNAN JA MYYNNIN KEHITTÄMISEEN KESKITTYNYT ASIANTUNTIJAYRITYS.

Selkeä toimintatapa aikaansaa luottamuksen, erottuva brändi luo vetovoiman – asiakaskeskeisyys varmistaa tuloksen.

Yritys

Seita Consulting on teknologiayritysten liiketoimintakonsultointiin ja myynnin kehittämiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan parempaa kaupallista menestystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Elämäntehtävämme on luoda asiakkaillemme vetovoimainen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen. Toisin sanoen parannamme vetovoimaisuutta asiakasrajapinnassa sekä luomme edellytykset koko organisaatiolle toteuttaa myyntiä ja markkinointia.

Muuttuvassa toimintaympäristössä yritys ei voi pitkällä tähtäimellä menestyä ilman omaa selkeää toimintatapaa. Tavasta toimia syntyy ainutkertainen asiakaskokemus, joka luo vetovoimaisuutta ja erottuvan brändin.

Me autamme teitä näillä ratkaisevilla alueilla – liiketoiminnassa ja myynnissä.

Asiantuntijoillamme on vuosikymmenien kokemus liiketoiminnan ja brändin kehittämisestä, markkinoinnista ja vaativasta ratkaisumyynnistä. Toimintatapamme perustuu kokemukseen sekä mallinnettuihin työmenetelmiin. Työskentelytapamme on käytännönläheinen ja konkreettinen.

Yhteistyössä luomme selkeän liiketoimintamallin, mahdollistamme yrityksenne kasvun sekä kehityksen.

Elämäntehtävämme on luoda vetovoimainen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen.

Palvelut

Teemme isompia ja pienempiä tekoja asiakkaidemme liiketaloudellisen menestymisen parantamiseksi. Tarjoamme tuloksia tuottavia täsmäpalveluita kahteen ratkaisevaan tekijään – liiketoiminnan ja myynnin kehittämiseen.
Selkeä liiketoimintamalli luo vetovoimaa –  asiakaslähtöinen myynti ja markkinointi auttaa saavuttamaan suunnitellun tavoitteen.

Liiketoiminnan kehittäminen

Selkeä, realistinen ja ymmärrettävä liiketoimintamalli antaa yritykselle mahdollisuuden kehittyä, kasvaa sekä täyttää asiakkaiden ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet ja haasteet. Autamme teitä selkeän liiketoimintamallin suunnittelussa, kehittämisessä ja valmentamisessa.

Kontaktointipalvelut

Tarjoamme korkeatasoista asiakashankintaan ja lisämyyntiin tähtäävää kontaktointityötä. Olemme erikoistuneet aineetonta pääomaa tarjoaviin B2B-toimialoihin, erityisesti ict-toimialaan.

Myynnin ulkoistaminen

Myynnin ulkoistus on hyvä vaihtoehto, kun halutaan edetä nopeasti ilman isoa riskiä. Meidän avulla myynnin aktiviteettitaso pysyy tasaisena, ja sitä voidaan säätää joustavasti resurssitilanteen mukaan.

Myynnin kehittäminen

Tarjoamme ratkaisumyynnin johtamisen tueksi käytännönläheistä valmennusta ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla saamme yhdessä myyntinne tehokkaammaksi.

JOKAINEN KANSSAMME TEHTY AKTIVITEETTI VIE TEITÄ KOHTI PAREMPAA KAUPALLISTA MENESTYSTÄ.

Caset – tuloksia joita on vaikea ylittää

AUTAMME TEITÄ MYYMÄÄN ENEMMÄN, PAREMMIN JA TEHOKKAMMIN!

Asiantuntijat palveluksessanne

Mika Jokinen linkedin
Myynti, Myyjä, Myynnin konsultointi
Gsm. 040 722 8061
mika.jokinen@seitaconsulting.fi

Tero Huuskola linkedin
Liiketoiminnan johtaminen ja valmentaminen
Gsm. 0400 472 795
tero.huuskola@seitaconsulting.fi