OLEMME TEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINNAN JA MYYNNIN KEHITTÄMISEEN KESKITTYNYT ASIANTUNTIJAYRITYS.

Selkeä toimintatapa aikaansaa luottamuksen, erottuva brändi luo vetovoiman – asiakaskeskeisyys varmistaa tuloksen.

Yritys

Seita Consulting on teknologiayritysten liiketoimintakonsultointiin ja myynnin kehittämiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan parempaa kaupallista menestystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Elämäntehtävämme on luoda asiakkaillemme vetovoimainen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen. Toisin sanoen parannamme vetovoimaisuutta asiakasrajapinnassa sekä luomme edellytykset koko organisaatiolle toteuttaa myyntiä ja markkinointia.

Muuttuvassa toimintaympäristössä yritys ei voi pitkällä tähtäimellä menestyä ilman omaa selkeää toimintatapaa. Tavasta toimia syntyy ainutkertainen asiakaskokemus, joka luo vetovoimaisuutta ja erottuvan brändin.

Me autamme teitä näillä ratkaisevilla alueilla – liiketoiminnassa ja myynnissä.

Asiantuntijoillamme on vuosikymmenien kokemus liiketoiminnan ja brändin kehittämisestä, markkinoinnista ja vaativasta ratkaisumyynnistä. Toimintatapamme perustuu kokemukseen sekä mallinnettuihin työmenetelmiin. Työskentelytapamme on käytännönläheinen ja konkreettinen.

Yhteistyössä luomme selkeän liiketoimintamallin, mahdollistamme yrityksenne kasvun sekä kehityksen.

Elämäntehtävämme on luoda vetovoimainen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen.

Palvelut

Teemme isompia ja pienempiä tekoja asiakkaidemme liiketaloudellisen menestymisen parantamiseksi. Tarjoamme tuloksia tuottavia täsmäpalveluita kahteen ratkaisevaan tekijään – liiketoiminnan ja myynnin kehittämiseen.
Selkeä liiketoimintamalli luo vetovoimaa –  asiakaslähtöinen myynti ja markkinointi auttaa saavuttamaan suunnitellun tavoitteen.

Liiketoiminnan kehittäminen

Selkeä, realistinen ja ymmärrettävä liiketoimintamalli antaa yritykselle mahdollisuuden kehittyä, kasvaa sekä täyttää asiakkaiden ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet ja haasteet. Autamme teitä selkeän liiketoimintamallin suunnittelussa, kehittämisessä ja valmentamisessa.

Kontaktointipalvelut

Tarjoamme korkeatasoista asiakashankintaan ja lisämyyntiin tähtäävää kontaktointityötä. Olemme erikoistuneet aineetonta pääomaa tarjoaviin B2B-toimialoihin, erityisesti ict-toimialaan.

Myynnin ulkoistaminen

Myynnin ulkoistus on hyvä vaihtoehto, kun halutaan edetä nopeasti ilman isoa riskiä. Meidän avulla myynnin aktiviteettitaso pysyy tasaisena, ja sitä voidaan säätää joustavasti resurssitilanteen mukaan.

Myynnin kehittäminen

Tarjoamme ratkaisumyynnin johtamisen tueksi käytännönläheistä valmennusta ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla saamme yhdessä myyntinne tehokkaammaksi.

JOKAINEN KANSSAMME TEHTY AKTIVITEETTI VIE TEITÄ KOHTI PAREMPAA KAUPALLISTA MENESTYSTÄ.

Caset – tuloksia joita on vaikea ylittää

TUOTTEISTAMALLA
TULOKSIA
Case: ASIANTUNTIJAPALVELUN TUOTTEISTAMINEN
ICT-alalla toimiva asiakkaamme oli jumissa tärkeän palvelualueensa myynnin kanssa. Heidän oli joko lisättävä määrää tai vaihtoehtoisesti lähdettävä kehittämään myynnissä ja markkinoinnissa onnistumisen edellytyksiä.

300 000€
Case: KONTAKTOINNILLA 100-KERTAINEN TUOTTO
Pitkällisen analysoinnin ja harkinnan jälkeen konsultointialan yritys päätti aloittaa yhteistyön ”perus buukkarin” sijaan Seita Consultingin kanssa. Valinta kannatti, mutta miksi?

Startup-yrityksen myynnin
KEHITTÄMINEN

Case: SEITA AUTTOI STARTUP-YRITYSTÄ MYYNNISSÄ
Startup-yritys sai kehitettyä tuoteinnovaatiota, ja myytyä sen uusille markkinoille. Sellaiseen käyttöön, missä sitä ei ole ymmärretty ennen hyödyntää.

UUSASIAKAS-HANKINTA
Case: Qubilea myynnin kehittäminen sekä uusien myyntimahdollisuuksien avaaminen
”Myynnin edistämisen vaihtoehtoja vertaillessa merkitsivät erityisesti kumppanin kyvykkyys myydä Qubilean harjoittamaa palveluliiketoimintaa asiantuntevasti”.

TAPPIOISTA
VOITTOON
Case: HÄVITTYJEN KAUPPOJEN ANALYYSI
Seita Consulting sai ict-alan asiakkaaltaan tehtäväksi selvittää ja analysoida sen eri kilpailutuksissa kokemien tappioiden syyt. Projektin päättyessä kasassa oli yllättävät tulokset.

KASVU-STRATEGIA
Case: LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA VALMENTAMINEN
Loimme yhdessä strategian, jossa on selkeästi määritelty ne avainmenestystekijät, joilla asiakas saavuttaa tavoitteensa.

AUTAMME TEITÄ MYYMÄÄN ENEMMÄN, PAREMMIN JA TEHOKKAMMIN!

Asiantuntija palveluksessanne

Mika Jokinen linkedin
Liiketoiminnan ja myynnin valmentaminen
Gsm. 050 546 5406
mika.jokinen@seitaconsulting.fi